Een vorige keer schreef ik: ‘Altijd fijn om een boek van Elizabeth George te lezen!’ Hetzelfde geldt wat mij betreft voor de boeken van Elisabeth Elliot (1926-2015).
Bijzonder is dat zij in Brussel is geboren, waar haar ouders, Philip en Katharine Howard, enkele jaren voor de Belgische Evangelische Zending (nu Vianova) hebben gewerkt. Toen zij vijf maanden oud was, keerde het gezin terug naar Amerika (blz. 15,16).

Elisabeth Elliot is vooral bekend van het boek ‘Vijf kruisen in de jungle’. In de herfst van 1956 besloten vijf jonge zendelingen contact te leggen met de Auca-stam die diep in het ondoordringbare oerwoud van Ecuador woonde. Ondanks goede voorbereidingen en toenaderingspogingen werden Jim (de man van Elisabeth) en de vier andere zendelingen door de indianen vermoord. Ze waren bang voor het vliegtuig en de ‘vreemde mensen’.

‘Stilte in mijn hart’ is een verzameling van hoofdartikelen uit de nieuwsbrieven die de auteur regelmatig schreef en die voornamelijk gaan over het leren kennen van God. Zij stelt dat niets in het leven belangrijker is dan dat; het is het doel van ons bestaan.

De hoofdstukken zijn kort, maar stemmen tot nadenken. Allerlei onderwerpen komen aan de orde, zoals: de almacht van God, Bijbellezen en gebed, het vinden van rust en vrede, de waarde van oudere vrouwen voor jongere, huwelijk, opvoeding, ongehuwd zijn, kinderloosheid, het verliezen van een kindje, mensen met een handicap … Bij het lezen merk je dat de schrijfster veel heeft meegemaakt in haar leven. Zij weet waarover zij spreekt, als zij het heeft over vertrouwen op God en overgave en gehoorzaamheid aan God.
In het laatste hoofdstuk staat zij stil bij het leven van Maria, de moeder van de Heere Jezus. Zij wil graag leren wat Maria al zo vroeg geleerd had: iedere gebeurtenis in haar leven bewaren in haar hart, bedenken wat God ermee zou kunnen bedoelen, in stilte wachten op Zijn woord voor haar en kunnen zeggen: ‘Wat U ook zegt, Heere, ik zal het doen.’

Persoonlijk vind ik dit boek bemoedigend, opbouwend, verrijkend, praktisch en vertroostend. Het bevat veel geestelijke lessen en het is mijns inziens daarom ook zeer geschikt voor bijvoorbeeld vrouwenbijbelstudiekringen.

Op blz. 7 wordt in een noot vermeld dat ‘Stilte in mijn hart’ oorspronkelijk al in 1995 is verschenen en dat daarom de concrete voorbeelden in sommige hoofdstukken moeten worden gelezen tegen de achtergrond van wat indertijd gebruikelijk was (opvoeding, buitenshuis werkende moeders).

Graag wil ik eindigen met een gebed van Elisabeth Elliot:

Heer, geef mij een rustig hart
dat ondanks vele vragen
vertrouwend voortgaat aan Uw hand
ook in donk’re dagen.