Verhalende Bijbelstudies

In Randfiguren probeert Johan Visser met veel verbeelding, een groot inlevingsvermogen en oog voor details tien Bijbelse buitenstaanders,
randfiguren, tot leven te brengen.

Hij wil hierbij trouw blijven aan de eigenheid van zowel de vertelling als de betekenis van het oorspronkelijke Bijbelse verhaal.

De schrijver neemt je mee naar  Melchizedek, Bileam, Rachab, de koningin van Seba, Naäman, de wijzen uit het Oosten, de barmhartige Samaritaan, de Kanaänitische vrouw, Zacheüs en Barabbas.

De studies bestaan uit het verhaal, opmerkingen bij het desbetreffende Bijbelverhaal en een aantal vragen, waardoor het boekje ook zeer geschikt is voor Bijbelstudiegroepen.

De verhalen worden zeer boeiend verteld en enkele hebben een verrassend einde gekregen.
Zo was de koningin van Seba op de terugweg nog diep onder de indruk van alles wat ze gezien en gehoord had in Salomo’s rijk. Na een heftige droom werd ze wakker en kon de slaap niet meer vatten.

‘De beelden van het bezoek spookten door haar hoofd. Bij het eerste ochtendgloren verliet ze haar reiswagen en liep naar de bron. Er knakte iets onder haar voet en ze bukte om een veldbloem op te rapen. Kleine, gele, bijna doorzichtige blaadjes. De fijne nerven lichtten op in de voorzichtige eerste zonnestralen. Het geel van de kern van de bloem was net een andere tint, met een vleugje meer oranje. ‘Zelfs Salomo kan met al zijn heerlijkheid niet tippen aan jou’, fluisterde ze tegen het gekneusde bloempje’ (blz. 39).
Wie zei vele eeuwen later iets dergelijks?

De opmerkingen bij het Bijbelverhaal  geven interessante achtergrondinformatie en uitleg, waar nodig met tekstverwijzingen.

Een bijzonder goed en verrijkend boekje! Tijdens het lezen van sommige verhalen was het alsof ik zelf bij de gebeurtenissen aanwezig was. ‘Zo zou het geweest kunnen zijn’, dacht ik regelmatig …

Van harte aanbevolen!

Neem de tijd om te danken voor het lijden en de dood van Christus en concreet te bidden om Gods verlossing in de wereld en levens van mensen.