Altijd fijn om een boek van Elizabeth George te lezen! Deze keer neemt zij je mee naar Psalm 23, waarin 12 bijzonder mooie beloften staan. David, de schrijver van deze psalm, heeft mogen ervaren hoe God hem in iedere situatie nabij was met Zijn liefde, zorg en leiding. Zo wil God ook voor jou zorgen en je geven wat je nodig hebt.

Het boek leest heel prettig. De inleiding ‘God is jouw vertrouwen, hoop en blijdschap’ gaat onder andere over de verschillende seizoenen van het leven van een christen. David heeft verfrissende seizoenen ervaren, maar ook periodes van afwijzing, angst, ontmoediging, teleurstelling en intens verdriet.

De titel van ieder hoofdstuk is een belofte. Daaronder staan het bijbehorende versdeel en een Bijbeltekst, meestal uit het Nieuwe Testament. Iedere zin wordt op boeiende wijze uitgediept. Zo gaat de schrijfster in op de betekenis van enkele namen van God en hoe deze aansluiten bij de beloften in de psalm, bijvoorbeeld in hoofdstuk 1 ‘Jahweh Roï’: God hoedt, leidt en waarschuwt.

Elk hoofdstuk bevat tevens aparte blokjes met de titel ‘Versterk je vertrouwen op Hem’. Hierbij kan het gaan om aanvullende informatie, een gebeurtenis, gebed, lied, citaat of een persoonlijke ervaring van de schrijfster. Ieder hoofdstuk wordt afgesloten met een woord ter bemoediging, aansporing of vertroosting.

In de epiloog deelt de schrijfster een verhaal over Psalm 23, waarna zij eindigt met enkele bemoedigende woorden en de wens dat de lezer met heel zijn/haar hart mag weten en vertrouwen: ‘De HEERE is mijn Herder’.

Het tweede deel van dit boek bevat studie- en gespreksvragen met veel tekstverwijzingen. Het is dan ook zeer geschikt voor persoonlijke Bijbelstudie of voor een Bijbelstudiegroep.

Eén psalm, zes verzen, twaalf kostbare beloften …

Van harte aanbevolen!