Voor mij ligt een nieuw (cadeau)boek van Daniëlle Heerens (*1990).
Ik vind het in elk opzicht een pareltje. Prettige schrijfstijl, zeer verzorgde lay-out, mooie natuurafbeeldingen en korte, bemoedigende overdenkingen vanuit de Bijbel.

Gods zegen: het mooiste geschenk dat je kunt krijgen, want in Zijn zegen ligt alles besloten wat je nodig hebt. De twee bekendste zegenwensen vinden we in Numeri 6:24-26 en in 2 Korintiërs 13:13. Daarin belooft God Zijn kinderen: geluk, bescherming, nabijheid en Zijn zorg, gedachtenis (dat Hij altijd aan je denkt), vrede, liefde, genade en verbondenheid.
Deze thema’s zijn in dit boekje uitgewerkt in tekst en beeld.
Iedere overdenking bestaat uit een Bijbeltekst die de schrijfster wil overbrengen naar het leven van hier en nu. Zij hoopt dat de lezers worden bemoedigd, getroost, geïnspireerd en vooral steeds weer worden herinnerd aan alle goede dingen die God geeft en al het goeds dat Hij doet.
Naast iedere tekstpagina vind je een mooie kleurenfoto met een Bijbeltekst, citaat of quote die bij het tekstgedeelte past.

Graag neem ik je mee naar een van de overdenkingen over het thema ‘nabijheid’.
De titel is ‘Ik ben Die er zijn zal’ (Exodus 3:14b):
‘What’s in a name? Dat schreef Shakespeare zo’n vier eeuwen geleden in een van zijn toneelstukken. En sinds die tijd wordt dit nogal eens uitgesproken door mensen die duidelijk willen maken dat een naam eigenlijk niet belangrijk is, omdat die niets zegt over degene die of het ding dat de naam draagt’ ….. ‘Maar er is een uitzondering: de namen van God. Want anders dan de namen van mensen en dingen op aarde, zeggen de Zijne wel degelijk iets over Hemzelf – over Zijn karakter en eigenschappen. Zo heeft Hij een naam die wijst op Zijn trouw, een die herinnert aan Zijn heiligheid en een die spreekt over Zijn genade. Maar de mooiste van Zijn namen is misschien wel Zijn verbondsnaam ‘HEER’, die betekent: Ik ben Die er zijn zal. Want die vertelt jou: Hij is de God Die er altijd was. De God Die er altijd is. En de God Die er altijd zal zijn. Ook bij jou’.

Naast het boekje ‘Gods zegen voor jou’ is een doosje met 60 kaartjes (formaat visitekaartje) verkrijgbaar met foto’s, Bijbelteksten en spreuken die in het boekje staan. Verder drie sleutelhangers met foto’s en de teksten ‘Gods genade’, ‘God is liefde’ en ‘Jij bent zo kostbaar’.

Gods zegen voor jou – het mooiste wat je kunt krijgen