Mooi uitgevoerde (cadeau)boekjes met juweeltjes van wijsheid

Beide boekjes van de bekende auteurs Tim en Elizabeth George bevatten
58 praktische, opbouwende en bemoedigende overdenkingen die worden afgesloten met een kort gebed.  Het zijn fragmenten uit hun boeken ‘Een man naar Gods hart’ en ‘Een vrouw naar Gods hart’.

De schrijvers richten zich in het bijzonder tot drukbezette mannen en vrouwen en sporen hen aan om desondanks God centraal te stellen in hun leven. Deze boekjes kunnen daarbij zeker een hulp zijn en je misschien doen verlangen de boeken te lezen waarop ze zijn gebaseerd.

Allerlei thema’s komen aan de orde, zoals: Bijbellezen en gebed, strijd en overwinning, vertrouwen en volharden, huwelijk en gezin, omgaan met geld en tijd, dienstbaarheid, gastvrijheid, …

Uit overdenking 58 uit ‘1 Minute insights voor mannen’:
‘Verlies nooit je roeping uit het oog om te leven als een man naar Gods hart. Want uiteindelijk zul je de grootste beloning ontvangen waarop iemand kan hopen – dat de Heere Jezus Christus tegen je zegt: ‘Goed gedaan, goede en trouwe dienaar.’

Uit overdenking 14 uit ‘1 Minute inspirations voor vrouwen’:
‘Laat je leven voor God gekenmerkt worden door de liefde voor Zijn Woord. Besteed je tijd aan het beter leren kennen van de Heere Jezus. Dit is wat je nodig hebt voor je levensreis!’

‘God begraaft Zijn arbeiders, maar Zijn werk gaat door’ (John Wesley)

Advertentie